Informacja o RODO!!!!

Z dniem 25.05.2018 r., z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Niepubliczne Przedszkole Stacyjkowo Olga Kamińska-Gębczyk z siedzibą w Krakowie ul.W. Weryhy-Darowskiego 18/1Lu, jako administrator danych osobowych informuje, że wykorzystuje i przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w związku z zatrudnieniem u nas, świadczeniem usług na podstawie umów cywilnoprawnych ( umowa o naukę i wychowanie), a także dotyczących osób u nas uczących się.

Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych przez administratora.