Cennik

 

Czesne 5 godzin

7:00-12:00

 0 zł miesięcznie
Czesne ponad 5 godzin od 12:00-17:00
1zł za każdą rozpoczętą godzinę
Dzienna stawka żywieniowa 16 zł w tym Śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek.Dostęp do wody przez cały dzień.

Cennik, aktualizacja na dzień 01.09.2021

 

Numer konta na które wpłacamy opłaty „złotówkowe” i za wyżywienie

Publiczne Przedszkole STACYJKOWO w Krakowie

ul. W. Weryhy-Darowskiego 18/1Lu,
30-198 Kraków
mBank 56 1140 2004 0000 3002 7552 0483

W cenie czesnego (1zł /godz) nasze Przedszkole proponuje:

 

 • Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze – realizacja podstawy programowej
 • Naukę języka angielskiego 2razy w tygodniu
 • Rytmikę
 • Logopedię zajęcia grupowe
 • Naukę czytania metodą symultaniczno- sekwencyjną(krakowską)
 • Zajęcia muzyczne
 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia matematyczne
 • Zajęcia przyrodniczo-ekologiczne (warsztaty)
 • Zabawy sportowe
 • Zabawy ruchowe z elementami tańca
 • Przedstawienia teatralne
 • Przedstawienia okolicznościowe (Pasowanie, Dzień Babci i Dzień Dziadka, Dzień Rodziny, Jasełka itd)
 • Bale przebierańców
 • Koncerty
 • Imprezy urodzinowe
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania ze strażą miejską, policją, pielęgniarką, pisarzem, pszczelarzem, ratownikiem medycznym i td.
 • Wycieczki

 

W ramach odpłatnych zajęć dodatkowych odbywających się po podstawie programowej przedszkola:

proponujemy:

 • Udział w programie sportowo-rozrywkowym Przedszkoliada
 • Karate
 • Taniec (szkoła tańca)
 • robotyka

 

Przedszkole nie pobiera opłat za zajęcia dodatkowe, umowy podpisujecie Państwo z firmami zewnętrznymi, my tylko udostępniamy salę, po godzinach pracy oddziału.