Dla rodziców

Ramowy plan dnia:

7.00 – 8.00 schodzenie się dzieci, kontakty indywidualne z dziećmi i ich rodzicami, swobodne zabawy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań według upodobań dzieci, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne, praca indywidualna i z małymi zespołami dzieci
8.00 – 8.20 ćwiczenia poranne w grupach (gimnastyka ogólnorozwojowa), zajęcia taneczno-ruchowe, czynności higieniczno – porządkowe, samoobsługowe przed śniadaniem
8.30 – 9.00  śniadanie
9.00 – 10.00 zajęcia wychowawczo – dydaktyczne i ruchowe organizowane przez wychowawcę, podczas których dzieci uczestniczą w przygotowaniach do zabaw i zajęć, wykazują naturalną chęć poznania świata wszystkimi zmysłami, odkrywają i kreują rzeczywistość podczas zabaw, działań plastycznych, muzycznych, ruchowych i werbalnych, dokonują swobodnego wyboru aktywności, realizują swoje zainteresowania i zaspokajają potrzeby, uczą się akceptować działania kolegów oraz tolerować i szanować odmienność zdania i działania innych (wszelkie zajęcia są czasowo odpowiednio dopasowane do konkretnej grupy wiekowej)
10.00 – 10.20  II śniadanie
10.20 – 11.20  zajęcia dodatkowe z podstawy programowej prowadzone przez naszych nauczycieli.
11.20 – 12.50 spacery i zabawy na świeżym powietrzu, gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, zabiegi higieniczne, przygotowanie do posiłku
13.00 – 13.30 obiad, mycie zębów
13.30 – 14.45 odpoczynek – czas relaksu z muzyką relaksacyjną, czytaną bajką lub opowiadaniem, swobodne zabawy według zainteresowań dzieci
15.00 – 15.20 podwieczorek, czynności higieniczne i porządkowe
15.20 – 17.00 zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu, zabawy tropiące i badawcze w ogrodzie przedszkolnym, zabawy integracyjne, gry i zabawy stolikowe, czytanie ulubionych dziecięcych bajek, praca indywidualna z wybranymi dziećmi oraz w małych grupach.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracujemy w dni robocze od 7.00 – 17.00

Przerwa wakacyjna w roku 2024 trwa od 08.07.2024- 28.07.2024

Harmonogram dni dodatkowo wolnych oraz Świąt wywieszone są na tablicy w przedszkolu.