REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA!!!!

Szanowni rodzice,

Rekrutacja do naszego przedszkola w tym roku trwa od 27.02.2023- 18.03.2023

Proszę o dostarczenie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami w terminie podanym powyżej.

Wyniki rekrutacji podamy na tablicy ogłoszeń 27.03.2023r.

Wniosek oraz załączniki są do pobrania na stronie w zakładce zapisy.

W związku z trwającą pandemią, wnioski przyjmujemy elektronicznie rekrutacja.stacyjkowo@gmail.com, oryginały można dostarczyć osobiście w późniejszym terminie lub pocztą.