REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA!!!!

Szanowni rodzice,

Rekrutacja do naszego przedszkola w tym roku trwa od 01.03.2022- 18.03.2022

Proszę o dostarczenie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami w terminie podanym powyżej.

Wyniki rekrutacji podamy na tablicy ogłoszeń 20.04.2022r.

Wniosek oraz załączniki są do pobrania na stronie.

W związku z trwającą pandemią, wnioski przyjmujemy elektronicznie rekrutacja.stacyjkowo@gmail.com, oryginały można dostarczyć osobiście w późniejszym terminie lub pocztą.